Kindercoaching bij praktijk Doelgericht

 

Het verloop van een kindercoachtraject

Aanbod en werkwijze Kindercoachpraktijk Doelgericht

Praktijk in Beers (tussen Cuijk en Grave)

Wanneer je hulp of begeleiding zoekt van een kindercoach met betrekking tot de levensles / hulpvraag van je kind zal een coachtraject er als volgt uit zien:

 

Plan een gratis kennismakingsgesprek

Het eerste contact zal telefonisch zijn, waarvoor we een gratis kennismakingsgesprek van maximaal 30 minuten plannen. Tijdens dit gesprek zullen we informatie uitwisselen, zodat je kunt vertellen over de hulpvraag en de huidige situatie van het kind. Ook kan ik dan meer kan vertellen over mijn werkwijze als kindercoach. Daarnaast is het belangrijk dat er een klik is tussen ons, dus dit gesprek geeft u ook de kans om te voelen of u zich op uw gemak voelt bij mij. Neem gerust contact op om een afspraak te maken voor deze kennismakingssessie.

 

Intakegesprek

Wanneer we besluiten om verder te gaan, dan volgt het intakegesprek. De intake bestaat uit twee onderdelen.

1. Intake met de ouder(s)/verzorger(s)

Vooraf aan het gesprek vraag ik u om een intakelijst in te vullen, hier zullen we gedurende het gesprek op terug komen. Het intakegesprek heeft op zichzelf verschillende doelen. Het algemene doel is om een breder inzicht te krijgen in de achtergrond van het kind, de hulpvraag van de ouder(s)/verzorger(s), de levensloop van het kind en de verwachtingen rondom het traject.

2. Intake met het kind

Het tweede deel van de intake is een gesprek alleen met het kind. Hier gaat het in eerste instantie vooral om kennismaking. Door het stellen van ‘algemene vragen’ wordt het kind op zijn gemak gesteld. Door middel van diverse werkvormen (een gesprek, spel, tekenen, knutselen etc.) wil ik graag:

 • het kind beter leren kennen
 • de hulpvraag van het kind ontdekken
 • in welke situatie het kind het ‘probleem’ (levensles) ervaart
 • duidelijkheid verschaffen omtrent de verwachtingen van het kind

De intake kan op locatie (Oude gemeentehuis Beers, Grotestraat 4 in Beers) of bij u thuis plaatsvinden.

 

Start van het kindercoachtraject

Tijdens het coachtraject gaan we oplossingsgericht aan het werk. Als kindercoach kijk ik naar de mogelijkheden en vaardigheden van het kind. Welke, vaak onbewuste, talenten zitten er in het kind verscholen. Deze talenten en vaardigheden zetten we samen in om te werken aan de levensles van het kind. De inhoud van de begeleiding stem ik af op de leeftijd en interesses van het kind. Dit doen we spelenderwijs met verschillende werkvormen zoals 'teken je gesprek', sport, spel, bewustwordingsoefeningen, visualisaties en meditaties.

 

Wat houdt het kindercoachtraject in?

Een gemiddeld coachtraject zal tussen de 4 en 8 sessies zijn. Afhankelijk van de aard van de hulpvraag, de inzet en ontwikkeling van het kind en de betrokkenheid van u als ouder(s) bekijken we wat er nodig is. Je kunt bij aanvang kiezen voor losse gesprekken of een coachtraject.

Wanneer we bij de intake inschatten dat een coachtraject van meerdere sessies nodig hebben dan bied ik een pakketprijs aan voor een coachtraject dat bestaat uit:

 • Intakegesprek
 • 5 coachgesprekken (na het 5e coachgesprek volgt er een evaluatie waarbij er wordt gekeken of het traject afgesloten of verlengd dient te worden. 
 • Na elk gesprek een korte (telefonische) evaluatie van maximaal 10 minuten met één van de ouders/verzorgers wanneer dit wenselijk is.
 • Het traject kan uitgebreid worden met losse sessies.
 • Gedurende het traject coach ik niet alleen het kind, maar houd ik ook gesprekken met ouders indien noodzakelijk en/of gewenst. Dit om het traject zo duurzaam mogelijk te laten zijn.

Dit coachtraject heeft een vaste prijs en is iets voordeliger ten opzichte van losse gesprekken. De coachgesprekken kunnen ingezet worden voor het kind, de jongere of ouder(s).

De betrokkenheid van ouders is belangrijk voor de lange termijn, het streven is namelijk dat jullie samen op een duurzame manier verder gaan en mij als coach niet meer nodig hebben.

Wat kost het kindercoachtraject?

 

Intakegesprek €60 75 min.

Uurtarief los coachgesprek met kind, jongere of ouder €65 60 min.

Coachtraject
Intake + 5 gesprekken a 60 min. + korte telefonische evaluatie na afspraak met kind (max. 10 min.)
€375

 

Extra informatie

 • Na elk coachgesprek ontvang je een factuur via e-mail.
 • Bij afsluiten van het coachtraject ontvang je vooraf, na de intake een factuur voor het coachtraject en plannen we voor zover mogelijk de afspraken vooruit.
 • Kindercoaching wordt niet vergoed door de verzekering.

Afspraak verzetten?

Mocht een geplande afspraak niet door kunnen gaan dan graag zo snel mogelijk, uiterlijk 24 uur van tevoren contact opnemen via telefoon of e-mail. Is dit korter dan 24 uur dan ben ik helaas genoodzaakt de geplande tijd in rekening te brengen.

 

Werktijden

Kinderen gaan naar school en in overleg is er vaak veel mogelijk en kunnen gesprekken eventueel ook plaatsvinden onder schooltijd op de schoollocatie.

 

Grotestraat 4
5437 AS Beers
Regio: Cuijk, Beers, Grave, Nijmegen, Boxmeer

BEL OF APP 06 3007 3093

(tussen 9.00u-18.00u)